Asbestin käyttö rakennuksissa


 

 
Jos remontoit vanhaa taloa tai asuntoa niin suojele työmiesten lisäksi myös lapsiasi haitalliselta asbestipölyltä. Nykyään kun lakikin vaatii tekemään asbestikartoituksen aina silloin kun vanhaa taloa remontoidaan. Asbestikartoitusta ei saa tehdä ihan kuka tahansa vaan ainoastaan siihen hommaan valtuutettu henkilö tai yritys. Pääkaupunkiseudulla asbestikartoituksia tekee www.asbestos.fi. Lisää tietoa asbestista, sen kartoittamisesta ja purkutöistä löytyy osoitteesta www.asbestikartoitus.pro. Suomessa asbestia on käytetty rakennuksissa aina 1990-luvun alkuun asti. Asbestipöly on hienojakoista ja terveydelle erittäin haitallista. Tammikuun 1. päivänä 2016 tuli voimaan uusi laki, jonka mukaan ennen vuotta 1994 valmistuneissa taloissa pitää tehdä jo etukäteen asbestikartoitus, mikäli remontin yhteydessä tehdään laajoja purkutöitä. Purettavasta kohteesta paikannetaan asbesti, selvitetään sen määrä ja laatu sekä dokumentoidaan tiedot. Asbestikartoituksen ja mahdolliset purkutyöt saa lain mukaan tehdä vain ammattilainen, joka on riittävästi perehtynyt alaan.
Asbestikartoituksessa paikallistetaan purettavasta rakennuskohteesta terveydelle haitallisen asbestin
sijanti ja määritetään sen määrä ja laatu tarvittaessa laboratoriokokein. Näin todetaan vuoden 2016 alussa voimaan tulleessa laissa. Asbestikartoitus on suoritettava ennen mahdollisia purkutöitä kaikissa ennen vuotta 1994 valmistuneissa rakennuksissa. Kartoituksen saa suorittaa vain asbestialaan riittävästi perehtynyt henkilö. Laki edellyttää myös asbestipurkutyöntekijältä ammattitutkintoa. Asbestipurkua ja kartoituksia tekee Varsinais-Suomen alueella www.vsep.fi.

Aiemmin rakennusten kosteissa tiloissa ja putkieristyksissä paljon eristeaineena käytetty syöpää aiheuttava asbesti kiellettiin Suomessa jo yli 20 vuotta sitten. Uusittu asbestilaki astui voimaan vuonna 2016. Siinä velvoitetaan rakennuttajaa teettämään alan ammattilaisella etukäteen asbestikartoitus kaikissa ennen vuotta 1994 valmistuneissa rakennuksissa, joissa remontin yhteydessä tehdään purkutöitä. Laissa ja asetuksessa on määräyksiä sekä asbestikartoituksen suorittamisesta että asbestipurkutyön luvista, työmenetelmistä, asbestipölyltä suojautumisesta ja purkutyöntekijän ammattitaitovaatimuksista. Asbestikartoituksen hinta: Helsingin seudulla edullisimpia ovat tätä kirjoitettaessa www.asbesti.pro ja geoasbest.fi.
Terveydelle haitallista asbestia sisältävien rakennusmateriaalien valmistus, maahantuonti ja käyttö kiellettiin Suomessa 1990-luvun alkupuolella. Useissa ennen vuotta 1994 valmistuneissa rakennuksissa on asbestia käytetty eristemateriaalina. Jos tämän ikäisissä rakennuksissa suunnitellaan sellaisia remontteja, joissa tehdään purkutöitä, niin asbestin mahdollinen käyttö pitää etukäteen selvittää. Asbestikartoitus tuli pakolliseksi vuoden 2016 alusta. Asbestikartoitus on erityisammattitaitoa vaativaa, luvanvaraista toimintaa samoin kuin asbestipurkutyöt.
 


 

 

     
           
           
           
           
 
Copyright © 2009-2016 Yhteystiedot: Flash Toon, flashtoon@flashtoon.org