Järjestyksenvalvojat ja vartijat


 

 
Järjestyksenvalvonta ja vartiointi ovat osa jatkuvasti laajenevaa turvallisuusalaa. Julkisen vallan kuten poliisin, puolustusvoimien, rajavartiolaitoksen, tullin, palo- ja pelastustoimen, vankeinhoidon ja osittain myös julkisen terveydenhoidon lakisääteisten tehtävien rinnalle on syntynyt ja yhä syntyy moninaista yksityistä luvanvaraista elinkeinotoimintaa. Toimiluvan ohella elinkeinonharjoittajalta ja hänen palveluksessaan olevilta henkilöiltä edellytetään alalle soveltuvaa ammatillista koulutusta.

Järjestyksenvalvojaksi voidaan hyväksyä 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka tunnetaan rehelliseksi, luotettavaksi ja henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan tehtävään sopivaksi. Hän on suorittanut sisäministeriön edellyttämän 40 tunnin järjestyksenvalvojan perustutkinnon, jossa perehdytään muun muassa alan toimintaan, tehtäviin, järjestyksenvalvojan oikeuksiin ja velvollisuksiin. Lisäksi viiden vuoden välein on osallistuttava 8 tunnin kertauskurssille. Voimankäyttökoutukset ovat vielä erikseen. Kursseja ja järjestyksenvalvonta -palveluja tarjoaa www.wikingsecurity.fi/.

Järjestyksenvalvojan tehtävänä on valvoa järjestystä ja turvallisuutta sekä estää rikoksia ja onnettomuuksia toimialueellaan esimerkiksi suurissa yleisötilaisuuksissa kuten ulkoilmakonsertit ja urheilutapahtumat. Hänellä on oltava näkyvillä joko tunnistelaatta tai tunnisteliivi, jossa teksti ”Järjestyksenvalvoja” erottuu selvästi. Järjestyksenvalvojan on toimittava lakien, asetusten ja säädösten mukaan sekä noudatettava poliisin ja pelastusviranomaisten antamia ohjeita. Järjestyksenvalvojalla on oikeus estää pääsy toimialueelleen henkilöltä, jonka päihtymyksen, käyttäytymisen tai varustautumisensa vuoksi on perusteltua epäillä vaarantavan siellä järjestystä tai turvallisuutta. Vastaava oikeus on myös joukkoliikenteessä kuljettajalla ja konduktöörillä.
 


Järjestyksenvalvojalla on oikeus tarkastaa toimialueelle pyrkivä tai siellä jo oleva henkilö siltä varalta, että tällä ei ole mukaan esineitä tai aineita, joilla voitaisiin aiheuttaa vaaraa järjestykselle tai turvallisuudelle. Järjestyksenvalvojalla on myös oikeus ottaa pois tarkastuksessa havaitut esineet ja aineet. Kuitenkaan kauppakeskuksessa, liikenneasemilla ja joukkoliikenteen kulkuneuvoissa toimivilla järjestyksenvalvojilla ei ole oikeutta ennakkotarkastaa toimialueelleen pyrkiviä henkilöitä.

Järjestyksenvalvojista osa toimii satunnaisesti tai tilapäisesti tietyissä tapahtumissa muutaman kerran vuodessa. Huomattava osa toimijoista on turvallisuusalalla ammattitutkinnon suorittaneita henkilöitä, joilla on esimerkiksi vartijan koulutus ja he ovat työsuhteessa yksityiseen vartiointiliikkeeseen. Nykyään monet tapahtumajärjestäjät, yritykset ja ravintolat ostavat turvallisuuspalvelut kokonaisuudessaan alan toimijoilta mieluummin kuin alkavat kouluttaa omaa henkilökuntaa näihin tehtäviin.


 

 

     
           
           
           
           
 
Copyright © 2009-2016 Yhteystiedot: Flash Toon, flashtoon@flashtoon.org